Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

D

 • Dading
 • Ook wel: schikking.Overeenkomst waarbij een geschil wordt opgelost. Beide partijen geven wat toe, waardoor een procedure wordt voorkomen of beëindigd.
 • Dagrente
 • Rente zoals die op een bepaalde dag geldt.
 • Dalrentegarantie
 • de geldverstrekker biedt u de laagste hypotheekrente aan die bij haar gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte
 • Debiteur
 • schuldenaar
 • Depotrente
 • Rente die verschuldigd is wordt door stalling van geld in een depot.
 • Debiteur
 • Een persoon of bedrijf met een schuld aan een andere persoon of ander bedrijf.
 • Disagio
 • Het negatieve verschil tussen de aankoop koers van een aandeel of obligatie en de nominale waarde. Een positief verschil wordt agio genoemd.
 • DuBo
 • duurzaam bouwen
 • Duurzaam bouwen (DuBo)
 • dit houdt in dat door de keuze van bouwmaterialen, woninginstallaties en de manier van bouwen energie wordt bespaard en minder afval en milieu-onvriendelijke stoffen worden geproduceerd
 • Dwingend recht
 • bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst
 • Daghandel
 • Dit is het kopen en weer verkopen van effecten op dezelfde dag.
 • Data vendor
 • Dit is een leverancier van informatie.
 • Dagrente garantie
 • Dit is de rente die is aangeboden op het moment tussen de acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte.
 • Dealmaker
 • Iemand die ondernemingen aan elkaar koppelt bijv. door middel van een fusie of een overname.
 • Deconsolideren
 • Een aparte jaarrekening maken met betrekking tot een specifiek bedrijfsonderdeel.
 • Defensief fonds
 • Defensief opgesteld fonds waarvan de koers niet gevoelig is voor schommelingen in de conjunctuur.
 • Debit- Card
 • Dit is een kaart waarmee de cliënt een bedrag kan opnemen van een bankrekening.
 • Depot
 • bewaring geven van gelden of effecten bij bijv. een bank.
 • Depressie economie
 • Economie die zich langdurig bevindt in een periode van laagconjunctuur.
 • Derivaat
 • Dit is een financieel product dat is afgeleid van verhandelbare producten.
 • Derogatieland
 • Lidstaat van de Europese unie die niet deelneemt aan de muntunie omdat zij niet voldoen aan de toetredingseisen.
 • Diensteneconomie
 • De economie waarin de centrale activiteit bestaat uit dienstverlening.
 • Digital wallet
 • Digitale portefeuille, ook wel electronic wallet of e-wallet genoemd.
 • Dertiende maand
 • Extra maandloon als onderdeel van iemands arbeidscontract.
 • Disintermediatie
 • Wanneer men diensten levert met name financiële diensten zonder tussenkomst van tussenpersonen (met name banken).
 • DM
 • Direct marketing.
 • Dealerkrediet
 • Wanneer u door bemiddeling van een autodealer een krediet afsluit, of via een detailhandel.
 • Duopolie
 • Wanneer er slechts twee aanbieders zijn van een en hetzelfde product of dienst.
 • Dumpmarkt
 • Markt die gekenmerkt wordt door verkoop van producten op grote schaal.
 • Dwaling
 • Wanneer bij het tot stand komen van een overeenkomst door een valse voorstelling over de zaak een gebrek aan wilsvorming heeft plaatsgevonden.
 • Durfkapitaal
 • Dit is een risicodragend kapitaal, met name van een jonge onderneming.
 • Durable goods
 • Dit zijn duurzame consumptiegoederen.
 • Durfondernemer
 • Wanneer een ondernemer bereid is risico's te nemen.
 • Dynamisch pricing
 • Prijsstelling afhankelijk maken van marktomstandigheden zoals vraag een aanbod.

Wie zijn wij