Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

U

 • UAV
 • Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken. Deze voorwaarden zijn door gebruik van de model koop-/aannemingsovereenkomst in de relatie consu-ment/bouwondernemer sterk op de achtergrond geraakt. De UAV worden nog wel toegepast bij het (laten) bouwen van een huis wanneer voor een consument een directievoerend architect optreedt die onder meer toezicht houdt op de bouw
 • Uitritvergunning
 • voor de toegang vanaf een bouwkavel naar de openbare weg is een gemeentelijke vergunning vereist.
 • Uitsluitingsclausule
 • Ook wel: privĂ©-clausule.Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De clausule wordt ook wel uitsluitingsclausule genoemd.
 • Uitwinning
 • Een vordering verhalen op de goederen van een schuldenaar
 • Unanieme meerderheid van stemmen
 • toestemming van alle aanwezige stemgerechtigden
 • Utiliteitsgebouw
 • Gebouwen als kantoren, scholen, fabrieken, kazernes, ziekenhuis e.d.
 • Uit bodemen
 • Het laagste punt bereiken en daar op stabiliseren
 • Uitnutten
 • Iets geheel benutten
 • Ultraconsumer
 • De consument die heel veel geld uitgeeft
 • Upschalen
 • schaalgrootte geven bij een onderneming
 • Upsizen
 • Het uitbreiden van een onderneming
 • Usp
 • Oftewel unique selling point
 • Underperformance
 • Het verschijnsel dat een aandeel een slechter rendement oplevert

Wie zijn wij