Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

C

 • Chipknip
 • Oplaadbare chipkaart voor het betalen van kleinere bedragen
 • Chippen
 • de chipknip betalen
 • Commando-economie
 • geleide economie
 • Commercial paper
 • Verhandelbaar kortlopend schuldbewijs
 • Commitment
 • Verbintenis
 • Company
 • Onderneming
 • Center of competence
 • Centraal bedrijfsonderdeel waarin alle financiële , creatieve, en technische vaardigheden geconcentreerd plaats vinden
 • Chart
 • Dit is de grafiek van de koersontwikkeling van een effect
 • Chinese muur
 • Wanneer er een scheiding is in een bancaire organisatie ter voorkoming van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld tussen krediet en verzekeringen
 • Coderekening
 • Rekening bij een financiële instelling met een code i.p.v een naam voor de rekeninghouder.
 • Clickfonds
 • Dit is een beleggingsfonds dat de gemaakte koerswinst op aandelen vastklikt, bijv. door middel van het kopen van putopties
 • Compliance
 • Dit is het naleven van gedragregels binnen een onderneming, BV. Met betrekking tot de effectenhandel.
 • Click-troughrate
 • Dit is het aantal malen dat een banner op een website wordt aangeklikt, als grootheid gebruikt om de doeltreffendheid van een banner als zodanig of de doeltreffendheid van een banner op een bepaalde website te meten.
 • Contante waarde van het renteverschil
 • als een lopende geldlening (hypotheek) geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, lijdt de geldverstrekker een renteverlies als de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente. Als men geen aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente-opbrengst tot het einde van de rentevaste periode
 • Contractrente
 • de overeengekomen rente
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken.De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie (zie aldaar)
 • Controlekosten
 • Ook wel: inspectiekosten.1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden.2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.
 • Conversiekosten
 • De kosten die gemaakt worden om over te stappen van de ene naar de andere rentevaste periode of te switchen tussen bandbreedtes.
 • Courtage
 • Beloning,loon of provisie die u betaald aan de makelaar.
 • Crediteur
 • Een persoon of bedrijf met een vordering op een andere persoon of ander bedrijf.
 • CAI
 • Centrale Antenne Inrichting
 • Canon
 • Een jaarlijkse vergoeding voor grond in erfpacht, te betalen door de erfpachter aan de erfverpachter.
 • CAR-verzekering
 • zie constructie all-riskverzekering
 • CAS
 • Centraal Antenne Systeem voor een complex of een wijk
 • Cascowoning
 • de dragende constructie wordt opgeleverd. De koper zorgt bijvoorbeeld zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting, enz
 • Catalogushuis
 • men biedt een kant en klaar ontwerp aan met een vaste bouwprijs. Meestal zijn veel variaties mogelijk en vaak betreft het systeembouw
 • Centiare
 • 1 m2
 • Centraal Testamentenregister
 • openbaar register van alle in Nederland gemaakte testa-menten. Iedereen kan na iemands overlijden nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt en welke notaris dat bewaart
 • Comparant(en)
 • De persoon die voor een notaris of rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.
 • Constructie all-risk (CAR)-verzekering
 • verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen materiële schade en/of verlies die is ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject
 • Consumptief krediet
 • persoonlijke lening, doorlopend (of continu) krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek). De kredietruimte wordt dan bepaald aan de hand van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtin-gen
 • Complianceregeling
 • Regeling tot de naleving van regels binnen een organisatie, met name een financiële instelling.
 • Contante waarde
 • geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald, heeft minder waarde dan geld dat direct wordt ontvangen of betaald. De ontvanger of betaler mist immers rente over het geld. Het bedrag wordt daarom contant gemaakt, dat wil zeggen afgewaardeerd met toepassing van een rentefactor
 • Conculega
 • Bedrijf of persoon dat opereert in de dezelfde markt
 • Costcutting
 • Kostenbeheersing
 • Consuminderen
 • Minder consumeren
 • Content
 • Redactionele inhoud van een website
 • Convenience
 • Gemak voor de cliënt
 • Convertible
 • Converteerbare obligatie
 • Corebusiness
 • dat is de kernactiviteit binnen een onderneming
 • Corporate banking
 • Financiële dienstverlening aan een onderneming door een bank
 • Corporate finance
 • Financiële dienstverlening aan bedrijven
 • Cowboyeconomie
 • is de benaming voor de ultrakapitalistische Amerikaanse economie
 • Continue Krediet
 • ook wel genoemd doorlopend krediet, de kredietnemer krijgt de beschikking over een bepaald bedrag. (Zie omschrijving producten doorlopend krediet)
 • Creditcard
 • Een betaalpas waarbij de klant betaalt op krediet
 • Calculerend
 • Gericht op het behalen van financieel voordeel
 • Call
 • Een verhandelbaar recht om effecten tegen een bepaalde koers te mogen kopen
 • Callcenter
 • Telemarketing in opdracht van een bedrijf wordt deze dienst aangeboden aan cliënten
 • Callgeld
 • Een direct opvraagbaar tegoed
 • Captive
 • Dit kan zijn een intermediair waarvan de aandelen in handen zijn van 1 aanbieder van diensten die door de intermediair worden verkocht
 • Captive Market
 • Een door een monopolist gedomineerde markt
 • Cashmanagement
 • het beheer van kasgelden
 • Cashcow
 • Winstgevend bedrijfsonderdeel
 • Casheconomie
 • Economie waarin contant geld als belangrijkste ruilmiddel fungeert
 • Cashen
 • Dit is wanneer men winst verzilverd door het verkopen van aandelen
 • Casino economie
 • Persoonlijk gewin op korte termijn
 • Casinokapitalisme
 • Dit wil zeggen: streven naar persoonlijk gewin op de korte termijn

Wie zijn wij