Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

T

 • Taxatie
 • Het vaststellen van de waarde. .
 • Taxatierapport
 • Het rapport dat wordt opgesteld na taxatie.
 • Technische omschrijving
 • verkorte opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder de bepalingen ten aanzien van het uitvoeren. Kan de basis vormen van het contract tussen aanbesteder (koper) en aannemer (bouwer).
 • Technische ruimte
 • besloten ruimte, bestemd voor de plaatsing van apparatuur en/of installaties
 • Testament
 • men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon als erfgenaam via een testament. Zonder testament geldt het in de wet vastgelegde erfrecht. Men kan ook immateriële zaken regelen via een testament, zoals het benoemen van een voogd voor kinderen.
 • Testateur
 • erflater die een testament maakt of heeft gemaakt
 • Toerekenbare tekortkoming
 • een partij komt zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) na. Tot enige jaren geleden sprak de wet van wanprestatie
 • Traditioneel gebouwde huizen
 • woningen die op de bouwplaats worden gemetseld. Ook bij traditionele bouw kan gebruik worden gemaakt van prefab wanden, kozijnen, vloeren, enz.
 • Travee
 • breedte-eenheid die wordt gebruikt bij het ontwerpen van woningen. Het is de horizontale afstand tussen twee dragende wanden
 • Transportakte
 • Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
 • Twee-onder-één-kap-woning
 • aan één kant is het huis aangebouwd aan een ander huis. De woonkamers kunnen tegen elkaar liggen, of de entree met gang en keuken (beter i.v.m. geluidsoverlast). Halfvrijstaand is een verkoopterm, waarmee alleen maar wordt uitgedrukt dat het huis aan één kant niet aan een ander huis grenst. De bouwwijze en/of indeling kan precies gelijk zijn aan die van rijtjeshuizen
 • Tweede oplevering
 • Bij voldoende overwaarde kunt u een tweede hypotheek op uw woning nemen om bijvoorbeeld extra geld voor een verbouwing vrij te maken.
 • Taxhaven
 • Land met gunstig belastingstelsel
 • Telco
 • Telecombedrijf
 • Termijnbetaling
 • De betaling van de cliënt aan de kredietverstrekker, de rente en de aflossing van het krediet
 • Tweede hypotheek
 • Wanneer er een voldoende overwaarde in uw woning zit kan u een tweede hypotheek op uw woning verkrijgen om extra geld vrij te maken.
 • Thuisverkoop
 • De Verkoop via het world wide web
 • Tijgereconomie
 • Zeer snel groeiende economie zoals bijv. in Azië
 • Tool
 • Hulpmiddel
 • Toonderaandeel
 • Aandeel aan de toonder
 • Taakgericht
 • Men is gericht op het vervullen van een taak
 • Tailormade
 • Iets wat op maat is gemaakt

Wie zijn wij