Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL


Toetsing en registratie bij het BKR in Tiel.

Toetsing en registratie bij het BKR in Tiel is een verplichting die elk intermediair en elke bank, die bemiddelt bij het tot stand komen van financieringen van particulieren, wordt opgelegd. Bij het Buro Krediet Registratie, wat gevestigd is in Tiel, worden alle nieuwe en lopende particuliere leningen in een groot computersysteem geregistreerd.

Niet alleen wanneer de lening is aangegaan, maar ook welk soort lening en welke looptijd is overeengekomen. Indien een debiteur niet volgens het overeengekomen betaalschema aan zijn of haar verplichtingen voldoet, zal er een registratie volgen.

Deze registratie bestaat uit een aantal codes, beginnend bij een simpele A code waarbij twee maanden betalingsachterstand ontstaan is, tot uitgebreider achterstandscodes (A met een cijfer erachter). Enkele mogelijkheden: Oplichting of poging daartoe. Incasso uit handen gegeven aan een deurwaarder. Gemeentegarantie of of GIW aangesproken i.v.m achterstallige hypotheekbetalingen. Schuldsanering van kracht geweest, Ongeoorloofde debetstand op een betaalrekening langer dan 2 maanden en nog vele andere, voor financiers belangrijke informatie.


Indien u van mening bent dat u ten onrechte een registratie heeft bij het BKR, dan kunt u een uittreksel van uw eigen registratie opvragen bij de Stichting Buro Krediet Registratie;


Postbus 6080
4000 HB Tiel
Bezoekadres:
Dodewaardlaan 1
Telefoon (0344) 616041
Fax (0344) 630761


U dient een dergelijk verzoek uitsluitend schriftelijk in te dienen. De kosten voor een computeruitdraai
bedragen 4,54 Indien blijkt dat er fouten gemaakt zijn bij de registratie, zullen deze worden hersteld en
ontvangt u de 4,54 retour.
Bij het schriftelijk verzoek dient u tevens een kopie van uw paspoort of rijbewijs bij te voegen. Men wil immers
zeker weten dat de informatie niet in onbevoegde handen komt.

Wie zijn wij