Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL

F

 • Financieringskosten
 • zie: Afsluitkosten.
 • Financiersvergoeding
 • een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervallen (reeds verschuldigd zijn), berekent de bouwer meestal een financie-ringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. De financieringsvergoeding is daarom niet aftrekbaar
 • Fixatieprovisie
 • Provisie die in rekening wordt gebracht wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.
 • Forfait
 • een vaste, vooraf bepaalde som of tarief
 • Financiering
 • Financiering: U gaat geld gebruiken voor de aanschaf van bijv. een Auto, of caravan etc. die u wilt gaan aanschaffen, u heeft de keus dit zelf uit eigen middelen te gaan doen, of met tussenkomst van een intermediair die u graag van dienst zijn en kosteloos voor u zullen behartigen.
 • Factory outlet
 • Een investering ter compensatie van een tekort aan investeringen in het verleden.
 • Familiejuwelen
 • Winstgevende of kapitaalkrachtige onderdelen binnen een onderneming.
 • FED
 • Federal reserve bank, oftewel de Amerikaanse centrale bank.
 • Fee
 • De beloning van een consultant.
 • Finance house
 • Ook wel de benaming voor financieringsmaatschappij.
 • Financieringsvergoeding
 • Gedurende de bouwperiode is er meestal sprake van een nieuwbouwwoning die op basis van de tekening is gekocht. De belastingdienst ziet dit als een deel van de koopsom.De financieringsvergoeding is dan ook niet aftrekbaar.
 • Faalfactor
 • Het tegenovergestelde van succesfactor.
 • Financials
 • Aandelen in financiële instellingen.
 • Financing
 • Dit wil zeggen het financieren.
 • Fixing
 • Is de periodieke prijsvaststelling van de prijs van valuta of edele metalen.
 • Flexiloon
 • Prestatieloon.
 • Flitsgeld
 • Flitskapitaal.
 • Flitskapitaal
 • Kapitaal waarmee kortlopende speculatiesplaatsvinden.
 • Flitskapitalisme
 • Speculatieve investeringen die zich razendsnel verplaatsen.
 • Floating rate note
 • Dit is een verhandelbare lening met een variabele, periodiek bepaalde couponrente..
 • Fondsenwerving
 • Dit wil zeggen wanneer men geld inzamelt voor bijv. een goed doel.
 • Fondsenbeheer
 • Het beheren van kredieten,geld,schulden door middel van een fonds.
 • FPU
 • Flexibel pensioen en uittreding.
 • Frontoffice
 • Dit is vaak bij een financieringsinstelling het onderdeel dat zicht direct bezighoudt met de klanten.
 • Fund
 • Dit wordt bedoelt met een Beleggingsfonds.
 • Fundamentels
 • Dit zijn de fundamentele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van effectenkoersen.
 • Funding
 • De Financiering van kredieten door de kredietverstrekkers zoals de banken.
 • Future
 • oftewel termijncontract.

Wie zijn wij