Geld lenen kost geld

HYPOTHEEK.NL


Linaiare hypotheek
 
Bij een lineaire hypotheek lost u eenvoudig in gelijke delen af. Gaan we uit van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar, ofwel 360 maanden, dan lost u per maand dus 1/360e deel van uw hypotheekschuld af. Rente betaalt u alleen over het nog niet afgeloste deel van uw hypotheek.
Hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar die dalen gedurende de looptijd van uw hypotheek. Dit komt doordat u steeds minder rente betaalt over een lager wordende schuld.
U kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheek aflost. Hoe sneller u aflost, hoe hoger in het algemeen uw maandlasten zijn.
Een vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden van u of uw partner krijgt de nabestaande een uitkering. De verzekering zal nagenoeg altijd dat bedrag uitkeren dat aan hypotheek openstaat. De uitkering kan evenredig dalen met de openstaande hypotheekschuld. Stel dat door aflossingen de hypotheekschuld is afgenomen van 100 000 naar 50 000. De uitkering bij overlijden kan dan ook dalen naar 50 000.
Minder profijt van fiscale regelingen.
Deze hypotheekvorm is door op termijn dalende netto maandlasten, geschikt wanneer u in de toekomst een lager inkomen verwacht. Bijvoorbeeld doordat u of uw partner minder gaat werken of omdat u met pensioen gaat.


Een vrijblijvende offerte aanvragen

voor een

linaiare hypotheek
Wie zijn wij